เซเว่น โปรเจค คอนซัลติ้ง

บริการด้านการจัดการ

เราสามารถทําอะไรให้คุณได้บ้าง

ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดการด้านเทคนิคเราประสบความสําเร็จในการดําเนินงานเป็นเวลาหลายปี เราสามารถให้คําแนะนำและสนับสนุนลูกค้าของเราในด้านเทคโนโลยีพื้นผิว การจัดการเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน เทคโนโลยีก้าวล้ำเรื่องของการเคลือบผิววัสดุอย่างชำนาญ

เราเป็นผู้ชำนาญงาน สำหรับพื้นฐานงานโดยตรง การดําเนินกิจกรรมการให้คําปรึกษาของเราประสบความสําเร็จในทศวรรษที่ผ่านมา เรารับทำงานทั้งงานจ้างอิสระบนธุรกิจอุตสาหกรรมการเคลือบผิววัสดุต่างๆ วัสดุที่เป็นโลหะ ยางและพลาสติก รวมทั้งรับงานประจำเช่นเดียวกับบริษัทที่ทำธุรกิจหลักด้านการเคลือบผิววัสดุเป็นหลัก  รวมจนถึงงานสำหรับชุดขนาดเล็กและการเคลือบพิเศษ ทุกชิ้นส่วน เราสามารถช่วยคุณได้เป็นอย่างดีสำหรับงานเหล่านี้

บริการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

การวางแผนโรงงานและอุปกรณ์

การจัดการระหว่างกาล

การย้ายที่ตั้งการผลิต

Korunya Nathran

Head of  Representative Office Thailand

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและสุขภัณฑ์

โครงสร้างยางและพลาสติก เทคโนโลยีการผลิตยาง และการฃ่อมแซมพลาสติก

ยานยนต์: การพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต